Pierwsza manufaktura porcelany na Śląsku

Pierwszą manufakturę na Śląsku założył w 1820 roku kupiec Ernst August Rausch w Wałbrzychu (Waldenburg). Była to mała manufaktura porcelany sanitarnej i fajansu, z jednym piecem do wypalania wyrobów, w której pracowało dziewięciu pracowników. Produkowano talerze i filiżanki, złej jakości. Było to związane z brakiem dostępu do dobrej jakości kaolinu i doświadczonych pracowników. Wyroby były chropowate, barwy szarej z zabrudzeniami. Produkowano również główki do fajek i wyroby fajansowe.

Filiżanka do kawy Fryderyka KPM

W 1823 roku w manufakturze Rauscha zostaje zatrudniony Carl Krister. W 1829 roku kupiec Johann Traugutt Hayn buduje drugą manufakturę porcelany w Wałbrzychu. Przechodzi do niej Carl Krister. Manufaktura powstała obok manufaktury Rauscha i produkowała ten sam asortyment z porcelany i fajansu, to jest: talerze, miski, kubki i główki do fajek. W latach 30. XIX wieku obie manufaktury wykupuje Carl Krister, łączy w jeden zakład, który w przyszłości stanie się jedną z największych fabryk porcelany w Środkowej Europie.

Dla celów marketingowych Carl Krister przyjmuje rok powstania na 1831, czyli dzierżawy manufaktury Hayna. Manufaktura produkowała ekskluzywną jak i masową  porcelanę użytkową eksportowaną na cały Świat. Po przejęciu Śląska przez Państwo Polskie w latach 1945 do 1954 zakład otrzymuje polską nazwę Fabryka Porcelany Krister. Dopiero w 1954 roku nazwa fabryki porcelany zostaje zmieniona na Krzysztof a sygnatura na Wawel. W 2010 roku fabryka przyjmuje nazwę Kristoff. Postawiona w stan upadłości fabryka, została zamknięta w 2022r.

Irena i Roman Gatys