Fundacja

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska obiektów techniki. Ochrona poprzez „umuzealnienie” prowadzana jest w oparciu o różnorodne modele. Wybór formy ochrony zmierza przede wszystkim do jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku. Podejmując wybór obiektu do ochrony, brane są pod uwagę obiekty o szczególnej wadze dla regionu oraz te reprezentujące najważniejsze dziedziny przemysłu rozwijającego się w na terenie Śląska. 

W ramach Fundacji działa 5 muzeów: Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach, Muzeum Młynarstwa Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach koło Opola. 

W przygotowaniu znajdują się 2 następne jednostki: Walcownia cynku Silesia w Świętochłowicach, Muzeum Kolejnictwa w Dzierżoniowie- filia Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

muzeatechniki.pl