Notgeldy papierowe, czyli pieniądze zastępcze z Fabryki Porcelany Hermann Ohme Szczawienko 1923

Na początku lat 20. XX wieku nastąpiła ogromna inflacja, setki tysięcy osób straciły całe swoje majątki. By przeciwdziałać inflacji i utracie wartości pieniądza państwowego, wiele zakładów pracy emitowało swoje pieniądze zastępcze, które również były poddawane dewaluacji. Banknoty o wielkich nominałach – milion i miliard, były emitowane w formie papierowej. Jedną z fabryk porcelany, która emitowała swoje banknoty była Fabryka Porcelany Hermann Ohme ze Szczawienka (niem. Hermann Ohme Porzellanfabrik Niedersalzbrunn).

Fabryka wyemitowała w roku 1923 cztery banknoty o nominale: 1 miliona marek z sierpnia 1923 roku, 10 miliardów marek z listopada 1923 roku, 50 miliardów marek z listopada 1923 roku i 1 milion marek z października 1923 roku zdewaluowanego na 50 miliardów marek.

Jak widzimy 1 milion marek w sierpniu 1923 roku miał wartość 50 miliardów marek w październiku 1923 roku. Właściciel płacił emitowanymi banknotami swoim pracownikom, które traciły szybko na wartości. 

Notgeldy papierowe Fabryki Porcelany Hermann Ohme Szczawienko / Niedersalzbrunn