Stemple reklamowe dla śląskich fabryk porcelany

W latach 30. XX wieku wiele śląskich fabryk porcelany i miejscowości, w których mieściły się fabryki wprowadziły do obiegu pocztowego stemple reklamowe, reklamujące fabryki porcelany: z Jaworzyny Śląskiej / Koenigszelt, Zofiówki / Sophienau, Szczawienka / Niedersalzbrunn, Parowej / Tiefenfurt. 

Były dwa rodzaje stempli: fabryczne i dla miejscowości. Stemple były zamawiane dla placówek pocztowych, które stemplowały całą korespondencję danej miejscowości albo korespondencję wychodzącą z fabryki porcelany. Przykład sloganu reklamowego umieszczonego na stemplu pocztowym: „Porcelana z Parowej jest znana na całym świecie”. Stemple te pełniły funkcję reklamującą porcelanę i cieszyły filatelistów. Były jednak fabryki porcelany jak Krister z Wałbrzycha / Waldenburg, Tielsch ze Starego Zdroju / Altwasser, Carstens z Żar / Sorau, które stawiały na karty pocztowe i widokówki, które zamiast stempli pocztowych reklamowały ich wyroby. Parę śląskich fabryk porcelany jak Tuppack i Steinmann Parowa / Tiefenfurt czy Ohme i Prause Szczawienko / Nierdesalzbrunn wykorzystywały wszystkie możliwe pocztowe produkty, by reklamować swoje wyroby porcelanowe. 

Stempel mechaniczny dla Fabryki Porcelany Koenigszelt Jaworzyna Śląska